Prerazporeditve že vključenih otrok na območju MOK

Datum:  29. 1. 2018

OBVESTILO STARŠEM

Starši, ki želite svojega že vključenega otroka prerazporediti z novim šolskim letom oz. s 1. 9. 2018 v drug vrtec oz. enoto vrtca na območju mestne občine Kranj

(velja za Kranjske vrtce, vrtce pri osnovni šoli in koncesijske vrtce)  

vas prosimo, da izpolnjeno

VLOGO ZA PRERAZPOREDITEV ŽE VKLJUČENEGA OTROKA V VRTEC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ MED VRTCI/ENOTAMI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 oddate v času

od srede 31. 1. 2018 do vključno srede 7. 2. 2018

na upravi vrtca kamor želite prerazporediti otroka

Predstavitev izbranega vrtca oz. enote si lahko ogledate na spletni strani posameznega vrtca in v Publikaciji posameznega vrtca. Pri izbiri vrtca oz. enote upoštevajte odpiralni in zapiralni čas enote in starostno razporeditev oddelkov.

VLOGO DOBITE v svetovalni službi vrtca (uprava šole soba 19a – Polona Bogataj), na spletni strani vrtca ali Mestne občine Kranj.

O rešitvi vaše vloge boste pisno obveščeni najkasneje do torka 20. 2. 2018.

Katja Kržan,

v.d. ravnateljice

 

Vloga za prerazporeditev  Datoteka

 

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost