Vpis v vrtec za šolsko leto 2020-2021

Datum: 25. 2. 2020

Mestna občina Kranj in Osnovna šola Orehek Kranj

OBVEŠČATA

o vpisu predšolskih otrok v vrtca Orehek in Mavčiče

za šolsko leto 2020/2021, za sprejem 1. 9. 2020

DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur

v vrtec Orehek otroke 2. starostnega obdobja

v vrtec Mavčiče otroke 1.  in  2. starostnega obdobja

Predvideno število prostih mest:

·        vrtec Orehek: 13 prostih mest (3-6 let)

·        vrtec Mavčiče: 24 prostih mest (1-2 leti) in 4 prosta mesta (3-6 let)

VPISOVANJE OTROK BO POTEKALO OD  2. 3. 2020 DO 11. 3. 2020.

Vlogo za vpis dobite v vrtcu ter na spletnih straneh vrtca in Mestne občine Kranj in jo oddate v času razpisa v svetovalno službo (šola – soba 32), v tajništvo šole ali pošljete po pošti.

Vlogo lahko osebno oddate  med 7.00 in 15.00 uro v času od 2. 3. 2020 do 11. 3. 2020.

Vlogi je potrebno dodati naslednja dokazila:

o rezidentstvu, v kolikor so starši tujci in imajo pri nas začasno bivališče,
potrdilo o zaposlitvi za oba starša,
potrdilo o vpisu za študente.

Za več informacij lahko pokličete na tel.: 04/ 20 19 512 (Polona Bogataj).

Uprava šole in vrtca

Vloga za vpis s 1. 9. 2020 Datoteka
Obvestilo o vpisu MOK Datoteka
Podrobnejša navodila o vpisu Datoteka

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost