Kategorija: Projekti Mavčiče

Projekti v vrtcu Mavčiče

Projekt NA-MA POTI

PROJEKT NA-MA POTI V SODELOVANJU Z ZAVODOM ZA ŠOLSTVO (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) Trajanje projekta: od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2022 Cilj projekta: Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in...

Gozdni vrtec

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je nastala in se razvija s pomočjo vrtcev in šol, Inštituta za gozdno pedagogiko in v sklopu inovacijskih projektov tudi s pomočjo Zavoda RS za šolstvo. Gozd je...

Mali sonček

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Program je osredotočen na igro in vadbo, ki je prilagojena zmogljivostim in starostni stopnji otroka. Vsebine programa so zelo pestre...

Zdravje v vrtcu v sodelovanju z IJZ

  V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije....

Naša mala knjižnica

    Pri projektu bo sodelovala starejša skupina v vrtcu Mavčiče. Namenjen je spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Prek branja bodo otroci spoznavali lastna čustva in čustva drugih, se učili...