Trajnostna mobilnost

Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo

Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah se izvaja od decembra 2018 do julija 2021 in želi prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in otrok v vrtcih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol in vrtcev. Na ta način želi prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Koordinatorica programa je Urška Kalan.

 

 

    Dostopnost