Informacije o odprtju vrtca in zbiranju prijav

Spoštovani starši,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je obvestilo, da je PREDVIDEN datum odprtja vrtcev 18. 5. 2020.

S strani Ministrstva za zdravje (razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) smo prejeli seznam različnih obolenj, ki jih imajo otroci in bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev, v kolikor bi se starši odločili za obiskovanje vrtca .

Gradivo Ministrstva za zdravje je priloga obvestila za starše poslanega po e-asistentu in na spletni strani našega vrtca.

Tudi sicer bo za ponovni vstop v vrtec veljal nek protokol, zato vas prosimo, če lahko do torka, 12. 5. 2020 do 10.00 ure v e-asistetnu ODJAVITE svojega otroka od 18. 5. 2020 dalje, v kolikor ga NE boste pripeljali v vrtec.

Na osnovi zbranih podatkov bomo šele lahko naredili oceno in možnost za odprtje vrtca, ker naj bi veljali drugačni normativi v skupini. V zvezi z ostalimi informacijami glede samega vstopa otroka v vrtec boste obveščeni v prihodnjem tednu. Veliko pa nam bo povedalo število otrok, ki jih boste od 18.5. dalje odjavili (podatek potrebujemo za 14 dni – do 30.5.).

V vednost vam sporočam tudi, da zbiramo tudi izjave zaposlenih, ki se zaradi različnih zdravstvenih stanj ne bodo mogli vrniti na delo.

V okviru vseh zbranih podatkov in proučitev okoliščin bomo šele videli, pod kakšnimi pogoji lahko odpremo vrtec.

Vljudno vas še enkrat prosimo za sodelovanje in za ODJAVO v e-asistentu tistih otrok, ki jih v primeru odprtja vrtca NE NAMERAVATE pripeljati v vrtec.

Že v naprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam,

 

Alenka Hudobivnik, pom. ravnatelja za vrtec

 

Zdravstvene omejitve za vključitev otrok v vrtec oz. šolo Datoteka

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost