Dnevi evropske in kulturne dediščine

DEKD IN TKD | Zavod za varstvo kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine – Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Ministrstvom za kulturo, MIZŠ, ZRSŠ

Teden kulturne dediščine je vsebinsko in terminsko usklajen z DEKD, le da gre za specifično ciljno publiko: predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke oz. mlade. TKD je državni medresorski projekt, ki ga izvajamo skupaj s partnerji (Ministrstvom za kulturo, MIZŠ, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in Skupnostjo vrtcev Slovenije).

Namen projekta je raziskovanje naravne dediščine in poglobljeno obravnavanje te vsebine v učnem procesu. Otroke bomo popeljali iz igralnic in se povezovali z dediščinsko stroko pri skupnih projektih.

Vodji projekta sta Mateja Dežman in Petra Lunder.

 

 

    Dostopnost