Vpis v vrtec in prosta mesta

Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav vse leto, vendar le v oddelke, kjer so prosta mesta.
Redni vpis v dnevni program poteka v mesecu marcu za naslednje šolsko leto (s sprejemom 1. septembra). Otroke vpisujemo na podlagi vloge, ki jo dobite spletni strani vrtca ali v svetovalni službi.
V primeru, da je prijav za sprejem več kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi potrebami.
Za starše novo sprejetih otrok v vrtec organiziramo junija informativni sestanek in družabno srečanje za otroke in starše. Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši predložitipotrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti oz. obvestiti upravo vsaj 14 dni pred želenim datumom izpisa. (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec)
Mestna občina Kranj vsako leto  junija na svoji spletni strani objavi Centralni čakalni seznam otrok (ločeno za I. in II. starostno obdobje), s katerim se ukinjajo posamezni čakalni seznami v vrtcih. Centralni čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Podatek, na katero mesto centralnega čakalnega seznama ste uvrščeni, dobite na spodnji povezavi ali na oglasnih deskah vrtca.

Centralni čakalni seznam – Centralni čakalni seznam za šol. leto 2017-18

 

PROSTA MESTA V VRTCU OREHEK s 1. 9. 2018

2. starostno obdobje Normativ skupine Št. prostih mest
Oddelek 2 – 4  19  0
Oddelek 3 – 5  21  0
Oddelek 4 – 6  21  0
Oddelek 5 – 6  24  0

 

PROSTA MESTA V VRTCU MAVČIČE s 1. 9. 2018

1. in 2. starostno obdobje Normativ skupine
Št. prostih mest
Oddelek 1 – 2  14 0
Oddelek 2 – 3
 14 0
Oddelek 2 – 3  14 0
Oddelek 3 – 4  19 1
Oddelek 4 – 5  24 1
Oddelek 4 – 6  24 6