Vizija in poslanstvo vrtca

Vizija

Vrtec je vrt, kjer rastejo otroci,
rastejo znanja in dobri odnosi.

 

Poslanstvo

Strokovni delavci smo zgled otrokom in se trudimo s svojim znanjem in zgledom vzgojiti otroke v samostojne, kritične in celovite osebnosti.
Z delom in organizacijo v vrtcu ustvarjamo pogoje v katerih se bodo otroci počutili sprejete in varne.

Dostopnost