Higienska priporočila za zaščito zdravja v vrtcu

Najpomembnejša pot prenosa virusov je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin.

Ukrepi za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe v našem vrtcu so:

–   prisotnost izključno zdravih oseb,

–  vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem  preprečevanje kapljičnega prenosa,

–  redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov ter s tem  preprečevanje kontaktnega prenosa,

–   redno prezračevanje prostorov.

Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

V vrtcu so praviloma zdravi otroci. V vrtec pripeljite le zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu počuti še slabše in ogroža tudi zdravje drugih otrok. Bolan otrok se bo hitreje pozdravil v domačem okolju. Strokovna delavka lahko otroka, ki kaže bolezenske znake, ob prihodu v vrtec zavrne oziroma ga napoti v domače varstvo. S tem bomo preprečili tudi prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu. V primeru bolezni vzgojiteljico seznanite z vrsto otrokove bolezni, še posebej če gre za nalezljivo bolezen.

Otrok naj prihaja v vrtec oblečen tako, da bo pri igralnih dejavnostih sproščen, varen in se bo dobro počutil. Dragoceni predmeti oz. nakit na otroku iz varnostnih razlogov v vrtcu niso zaželeni.

 

Ne pripeljite v vrtec otroka, ki je v zadnjih 24 urah:

–       bruhal,

–       imel povišano temperaturo ali

–       več kot dvakrat drisko.

 

V kolikor ima otrok znake okužbe s Covid 19 (povišana temperatura, kašelj, driska, glavobol, zamašen nos, bolečine v žrelu…) ali je bil v stiku z okuženo osebo, se priporoča testiranje na Covid 19 oziroma se posvetujte z otrokovim pediatrom o nadaljnjem zdravljenju otroka.

Dostopnost